យើងខ្ញុំជានរណា

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ អ៉ិនសួរេន ម.ក (ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍) បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណប្រតិបត្តិការ ពី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្តុ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២០។​

យើងខ្ញុំជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង​អាយុជីវិតក្នុងស្រុក ដែលធ្វើប្រតិបត្តិតាមបែបស្តង់ដារអន្តរ​ជាតិខ្ពស់បំផុត។​​ ថ្នាក់ដឹកនាំ និងគណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់របស់យើងខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតអន្តរជាតិដែលទទួលបានជោគជ័យនៅទូទាំងអាស៊ី​ ជាពិសេសនៅក្នុងទីផ្សារធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតថ្មី ដែលកំពុងតែរីកចម្រើន ហើយយើងខ្ញុំ ក៏បាននាំជំនាញទាំងនេះមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា ដោយបង្កើតឲ្យមានក្រុមហ៊ុន ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ នេះឡើង។

យើង​ខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្ស​ និងរីករាយ​ជាខ្លាំង ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ការជឿទុកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុន ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ ដើម្បីបម្រើប្រជាជនកម្ពុជា និងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបន្តអភិវឌ្ឍលើវិស័យធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតក្នុងប្រទេស។​

ក្រុមហ៊ុន ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ ផ្តល់ជូននូវផលិតផលសន្សំ និងការការពារ ទៅដល់អតិថិជន និងក្រុមគ្រួសារតាមរយៈការផ្តល់សេវាបម្រើអតិថិជនលំដាប់ខ្ពស់បំផុត។​ ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងគឺត្រូវបានរៀបចំឡើងជាពិសេសទៅតាមតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា​ ហើយមានតម្លៃសមរម្យ​។ យើងខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសុវត្ថិភាពហរិញ្ញវត្ថុ និងការបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា។

ចក្ខុវិស័យ

យើងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបាន​ទទួលស្គាល់ដោយអតិថិជន និងបុគ្គលិកថាជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដ៏ល្អបំផុតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​​

ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើង​ខ្ញុំ

  • យើងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យ ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដែលមានការគាំទ្រច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមានការណែនាំពីក្រុមគ្រួសារ និងមិត្តភក្តិ ព្រមទាំងទទួលបានការទុកចិត្តពីអតិថិជននៅក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អ និងមានគុណភាព។
  • យើងខ្ញុំជ្រើសរើស​ និងរក្សានូវបុគ្គលិកដែលមានទេពកោសល្យល្អៗ និងពូកែក្នុងទីផ្សារធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។​ ក្រុមហ៊ុន ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ ​ផ្តល់ជូននូវការបណ្តុះបណ្តោល និងការអភិវឌ្ឍន៍ដល់បុគ្គលិកទាំងអស់របស់ខ្លួនដើម្បីជួយឲ្យពួកគេសម្រេចបាននូវគោលដៅផ្ទាល់ខ្លួនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ។
  • យើងខ្ញុំផ្តល់ជូននូវ សុវត្ថិភាពការងារ រួមទាំងបរិយាកាសការងារល្អ។

គុណតម្លៃរបស់យើងខ្ញុំ

គុណតម្លៃរបស់យើង បង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណរបស់យើង បង្ហាញពីទង្វើដែលយើងប្រព្រឹត្តចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក និងរបៀបដែលយើងធ្វើការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអតិថិជនរបស់យើង៖

  • យើងធ្វើការរួមគ្នាជាក្រុមតែមួយដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់យើង
  • យើងផ្តោតលើលទ្ធផលរបស់យើងជានិច្ច
  • យើងទទួលយកភាពជាម្ចាស់ការលើការងាររបស់យើង និងការស្វះស្វែងរកវិធីដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់យើង
  • យើងមានសុជីវធម៌ ការគោរព និងការស្ថាបនាចំពោះបុគ្គលិកគ្រប់ៗគ្នា
  • យើងរៀនពីកំហុសរបស់យើង ហើយព្យាយាមយ៉ាងណាមិនឲ្យកើតឡើងម្តងទៀត
  • យើងមិនស្តីបន្ទោសគ្នាទេ តែយើងស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក
  • យើងពិនិត្យរាល់ដំណើរការរបស់យើងជាប្រចាំដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជន។

ជួបជាមួយក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំ

dominick-williams-3

លោក Dominick Williams

អគ្គនាយកប្រតិបត្តិ

លោក Dominick បានចំណាយពេល ២៥ ឆ្នាំ នៅក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ក្នុងការបង្កើត និងអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតយ៉ាងជោគជ័យនៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ី។ លោក Dominick ដឹងពីរបៀបផ្តល់ជូនអតិថិជននូវផលិតផលដ៏ត្រឹមត្រូវ តាមមធ្យោបាយត្រឹមត្រូវ និងពេលវេលាត្រឹមត្រូវ ដោយមានការបេ្តជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំស្របតាមពាក្យស្លោក “ នៅទីនេះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា សម្រាប់ជីវិត” សម្រាប់អតិថិជនគ្រប់ៗគ្នា។

mou-kiat-teh

លោក Mou Kiat Teh

អគ្គនាយកគណនាវាយតម្លៃហានិភ័យ

លោក “MK” មកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ហើយលោកបាននាំយកបទពិសោធន៍អន្តរជាតិជាច្រើនមកកាន់ ក្រុមហ៊ុន ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍។​ ទំនួលខុសត្រូវរបស់លោករួមមាន ការបង្កើតផលិតផល ការវាយតម្លៃហានិភ័យ និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។ ​លោក MK និង ក្រុមការងាររបស់លោកធានាថា ក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ជូននូវផលិតផលដែលឈានមុខគេលើទីផ្សារដោយបំពេញតាមតម្រូវការរបស់គ្រួសារកម្ពុជា។

B-Rin

លោក សុត រិន

អគ្គនាយកផ្នែកលក់

ដោយមានបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ លោក សុត រិន គឺជាថ្នាក់ដឹកនាំផ្នែកលក់ដ៏ជោគជ័យ និងទទួលបានការគោរពកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំង​ ។ រូបលោក និងក្រុមការងារ ធានាថា ទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុទូទាំងប្រទេសទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ នឹងផ្តល់ជូនអតិថិជននូវផលិតផលសន្សំ និងការពារដ៏ល្អដែលមានតម្លៃសមរម្យ រួមជាមួយសេវាកម្មអតិថិជនដ៏ល្អបំផុត។

sopheap-heng

លោកស្រី ហេង សុភាព

នាយកផ្នែកប្រតិបត្តិការ

លោកស្រី សុភាព មានបទពិសោធន៍ជាង ១០ឆ្នាំ លើផ្នែកប្រតិបត្តិការនៃវិស័យធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ហើយជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវមួយរូបក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតនៅកម្ពុជា ។ លោកស្រី មានសមិទិ្ឋផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការបង្កើតមុខងារប្រតិបត្តិការ។ ក្រុមការងាររបស់លោកស្រី​នឹងផ្តល់ដំណោះស្រាយ ប្រកបដោយភាពងាយស្រួល រលូន និងផ្តោតសំខាន់ទៅលើអតិថិជន ដើម្បីធានាឲ្យបានថាអតិថិជននឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ដ៏ល្អបំផុតជាមួយក្រុមហ៊ុន។

sophy-sam

លោកស្រី សំ សុភី

នាយកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជាង ២០ ឆ្នាំ នៅក្នុងប្រតិបត្តិការ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ លោកស្រីសុភី បានចំណាយពេល ៨ ឆ្នាំនៅក្នុង វិស័យធានារ៉ាប់រង។ លោកស្រីក៏ ជាអ្នកត្រួសត្រាយក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតនៅកម្ពុជា។​ លោកស្រីសុភីនិងក្រុមការងាររបស់លោកស្រី​​នឹងផ្តល់ការគាំទ្រយ៉ាងមុតមាំដល់បុគ្គលិក និង ទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ លើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ។

nakry-sao

លោកស្រី សៅ ណាគ្រី

នាយកផ្នែកធនធានមនុស្ស

ដោយបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីប្រទេសណូវែលសេឡង់ លោកស្រី សៅ ណាគ្រី មានបទពិសោធន៍ការងារផ្នែកធនធានមនុស្សដ៏រឹងមាំចេញពីវិស័យនានា រួមទាំងវិស័យធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត។ លោកស្រី ដឹកនាំ និង ទទួលបន្ទុកផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស រួមមានផ្នែកជ្រើសរើស ទំនាក់ទំនង និងបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក។ ក្រុមការងាររបស់លោកស្រី នឹងធានាថាក្រុមហ៊ុន ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ អ៊ិនសួរេន ម.ក គឺជាកន្លែងដែលផ្តល់បរិយាកាសការងារដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់បុគ្គលិក។

bora-ourng

លោក អួង បូរ៉ា

នាយកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា

លោក អួង បូរ៉ា មានបទពិសោធន៍ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាជាង ១៥ ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត និងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ លោក បូរ៉ា ពូកែក្នុងការផ្តល់ដំណោះស្រាយផ្នែកប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដល់បុគ្គលិក និងទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រង ហើយគាត់ក៏ជាអ្នកជំនាញអនុវត្ដគំនិតផ្តួចផ្តើមដែលផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុន បានយ៉ាងឆាប់រហ័ស សាមញ្ញ និងរលូន។