សារព័ត៌មាន

ការបញ្ចុះតម្លៃក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក ពី ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍

ដើម្បីចូលរួមអបអរក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប អកអំបុក និង សំពះព្រះខែ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ សូមផ្ដល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ ទៅលើការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងក្នុងឆ្នាំដំបូងសម្រាប់អតិថិជនដែលបានទិញបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ រហូតដល់ ២៦ ខែវិចិ្ជកា ឆ្នាំ២០២១។

  • អតិថិជនទិញបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលមានបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងលើកដំបូងចាប់ពី ៤៥០ដុល្លារ ទៅ ៧៩៩ដុល្លារ នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១០% ក្នុងឆ្នាំដំបូង។
  • អតិថិជនទិញបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលមានបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងលើកដំបូងចាប់ពី ៨០០ដុល្លារ ឡើងទៅនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១៥% ក្នុងឆ្នាំដំបូង។
*ខ និងលក្ខខណ្ឌ
  • មានសុពលភាពសម្រាប់ការស្នើសុំបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងថ្មីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ ចាប់ពី​​ ថ្ងៃទី១៥ ដល់ ថ្ងៃទី​២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១។
  • ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ មានសម្រាប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលបង់ប្រចាំឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ។
  • ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ មានសម្រាប់ការទិញ ផលិតផលគម្រោងការសិក្សាជាមួយហ្វ័រឈូនឡាយហ៍្វ ផលិតផលអនាគតគ្រួសារខ្ញុំជាមួយ​ហ្វ័រឈូនឡាយហ៍្វ និង​ គ្រប់ផលិតផលបន្ថែមផ្សេងៗ។
  • ក្រុមហ៊ុន ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែទៅលើលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗនៅពេលអនាគតដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។
 
យើងរីករាយនឹងជួយលោកអ្នកជ្រើសរើសគម្រោងសន្សំដែលសមស្របសម្រាប់លោកអ្នក។
សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំដើម្បីចាប់ផ្តើមការសន្សំ និងការការពារអនាគតរបស់លោកអ្នក។