សារព័ត៌មាន

ឈ្នះរង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យពីបណ្ណផ្សងសំណាង Fortune Life

ឱកាសសំណាងបានមកដល់ទៀតហើយ! លោកអ្នកនឹងទទួលបានបណ្ណផ្សងសំណាង ហើយមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើន ដោយគ្រាន់តែទទួលយកការការពារហិរញ្ញវត្ថុពី
ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍

សម្រាប់ផលិតផលណាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១។ រង្វាន់មានដូចជា៖ iPhone11Pro (64GB), LG 50”4K UHD Smart LTV+LTV Wallmount និង Apple Watch Nike SE 40mm។

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្មវិធីនេះសូមទំនាក់ទំនង៖ 1800 202 202 (ឥតគិតថ្លៃ)

*ខ និងលក្ខខណ្ឌ
  • រាល់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលបានដាក់ស្នើនៅចន្លោះថ្ងៃទី ១ ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០២១ មានសិទ្ធិទទួលបានបណ្ណចាប់រង្វាន់មួយសន្លឹក។
  • បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងត្រូវតែបានអនុម័តនៅត្រឹមថ្ងៃទី ៦ ខែសីហាឆ្នាំ ២០២១ ។
  • បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងទាំងអស់ត្រូវមានសុពលភាព​ និងបានបង់បុព្វលាភគ្រប់គ្រាន់។
  • ការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាងនឹងធ្វើឡើង បន្ទាប់ពីបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលទទួលបានបណ្ណចាប់រង្វាន់ បានឆ្លងផុតរយៈពេលពិចារណាចុងក្រោយ
    (២១ ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងត្រូវបានបញ្ជាក់ថាបានទទួលពីសំណាក់អតិថិជន)
  • ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកយកវិញនូវការប្រគល់រង្វាន់ ប្រសិនបើមានករណីរំលោភលើក្រមសីលធម៌​ គោលការណែនាំស្ដីពីការប្រព្រឹត្ដផ្នែកទីផ្សារ​ និងគ្រប់ខ និងលក្ខខណ្ឌនានារបស់ក្រុមហ៊ុន។
  • ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែខ និងលក្ខខណ្ឌ នានាប្រសិនបើចាំបាច់។
  • សេចក្តីសម្រេចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុន ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ ​ចំពោះលទ្ធផលនៃការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាងគឺជាសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយ។
យើងរីករាយនឹងជួយលោកអ្នកជ្រើសរើសគម្រោងសន្សំដែលសមស្របសម្រាប់លោកអ្នក។
សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំដើម្បីចាប់ផ្តើមការសន្សំ និងការការពារអនាគតរបស់លោកអ្នក។