សារព័ត៌មាន

រីករាយទិវាអ្នកម្តាយ!

ទទួលបានកាដូឆ្នាំងដាំបាយអគ្គីសនី 1 គ្រឿងដោយឥតគិតថ្លៃ ពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ សម្រាប់អតិថិជនដែលទិញបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងថ្មី ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ដល់ 15 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2022 នេះតទៅ។ មិនត្រឹមតែទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទេ ថែមទាំងទទួលបានកាដូអនុស្សាវរីយ៍ទៀតផង។
ទទួលយកការការពារពីយើងខ្ញុំឥលូវនេះ!
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ 1800 202 202 (ឥតគិតថ្លៃ) រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។

ខ និងលក្ខខណ្ឌ

1.  កម្មវិធីពិសេសនេះនឹងត្រូវផ្តល់ជូនសម្រាប់អតិថិជនស្រ្តីដែលជាម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឬអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬអ្នកទទួលផល

  • ដែលបានទិញបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងថ្មី ហើយបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនោះត្រូវបានដាក់ស្នើសុំចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា  ឆ្នាំ២០២២ និងអនុម័ត ត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២;
  • មានបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងចាប់ពី ៣០០ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក និង
  • ជ្រើសរើសបង់បុព្វលាភជាប្រចាំឆមាស ឬប្រចាំឆ្នាំ។

2. អតិថិជនដែលទទួលបានការផ្តល់ជូននេះ នឹងទទួលបាន ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គីសនី​ ចំនួនមួយ។

3. កាដូនេះនឹងត្រូវផ្តល់ជូនទៅអតិថិជននៅអំឡុងពេល ១០ ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីរយៈពេលសាកល្បង​ (រយៈពេល ២១ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទចុះហត្ថលេខាទទួលបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង) ត្រូវបានបញ្ចប់ ហើយ បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនៅមានសុពលភាព។

4. អតិថិជនដែលជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ និងជា BD/BM/FC/FP នឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលសម្រាប់ការផ្តល់ជូននេះទេ។

5. ក្រុមហ៊ុន ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ រក្សាសិទ្ធក្នុងការកែប្រែទៅលើលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗនៅពេលអនាគត ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

6. ក្នុងករណីកាដូអស់ពីស្តុក នោះអតិថិជននឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ ឬវត្ថុផ្សេងៗ ជំនួស ដែលមានតម្លៃស្មើទៅនឹងកាដូ។

យើងរីករាយនឹងជួយលោកអ្នកជ្រើសរើសគម្រោងសន្សំដែលសមស្របសម្រាប់លោកអ្នក។
សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំដើម្បីចាប់ផ្តើមការសន្សំ និងការការពារអនាគតរបស់លោកអ្នក។