សារព័ត៌មាន

រឿង ស្នេហ៍ពាន់ឆ្នាំ – A Thousand-Year Love

មកដល់ហើយ!
អ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំបានមកដល់ហើយ សូមរីករាយទស្សនាវីដេអូ រឿង ស្នេហ៍ពាន់ឆ្នាំ – A Thousand-Year Love ដែលបង្កប់នូវសារដាស់តឿនមនុស្សគ្រប់គ្នាអំពីការបាត់បង់ ឬភាពមិនពិតប្រាកដនៃឆាកជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ ដូច្នេះ ចូរជ្រើសរើសការរស់នៅប្រកបដោយភាពរីករាយ ប្រៀបដូចជាថ្ងៃស្អែក គឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់អ្នក។ ការរស់នៅមួយដែលស្ងប់ចិត្ត និងធានាបានថាទោះបីជាគ្មានវត្តមានអ្នក ក៏មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកនៅតែទទួលបានអ្វីគ្រប់យ៉ាង និងមានក្ដីសុខបំផុតក្នុងជីវិត។
តើលោកអ្នកបានរៀបចំផែនការអនាគតសម្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ហើយឬនៅ?

#fortunelifecambodia
#hereforyouforlife
#ស្នេហ៍ពាន់ឆ្នាំ
យើងរីករាយនឹងជួយលោកអ្នកជ្រើសរើសគម្រោងសន្សំដែលសមស្របសម្រាប់លោកអ្នក។
សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំដើម្បីចាប់ផ្តើមការសន្សំ និងការការពារអនាគតរបស់លោកអ្នក។