សារព័ត៌មាន

Our Most Appreciated – ខែកក្កដា ២០២១

យើងខ្ញុំមានមោទនភាពសូមប្រកាសជ័យលាភីបុគ្គលិកឆ្នើម (Our Most Appreciated) ប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ ២០២១។ ជ័យលាភីទាំងអស់ បានបង្ហាញនូវការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការបំពេញការងារយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ និងបន្តដំណើរទៅមុខជាមួយក្រុមហ៊ុន ដើម្បីបម្រើតម្រូវការរបស់អតិថិជនបន្តទៀត។ លើសពីនេះទៅទៀត យើងក៏បានប្រកាសជ័យលាភីផ្នែកតែងនិពន្ធ (Producer Award) ដែលពួកគាត់បានសរសេររឿងអប់រំបានយ៉ាងល្អ។ សូមចូលរួមអបអរសាទរដល់ជ័យលាភីបុគ្គលិកឆ្នើមដ៏ស័ក្តិសមនឹងទទួលបានពានរង្វាន់ទាំងអស់នេះ។

យើងរីករាយនឹងជួយលោកអ្នកជ្រើសរើសគម្រោងសន្សំដែលសមស្របសម្រាប់លោកអ្នក។
សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំដើម្បីចាប់ផ្តើមការសន្សំ និងការការពារអនាគតរបស់លោកអ្នក។